Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
​​
​​Steekproef
 
  • De Gezondheidsenquête is gebaseerd op een netto steekproef van 10.000 deelnemers
  • Een gestratificeerd meertraps, geclusterde steekproefmethode is toegepast, waarin de regionale aantallen zijn bepaald (3.500 in het Vlaams Gewest en in het Waals Gewest en 3.000 in het Brussels Gewest). De netto steekproef in het Waals Gewest moet 300 interviewsb in de Duitstalige Gemeenschap omvatten.
  • Het Rijksregister wordt gebruikt als steekproefkader.
  • In elk gewest worden een beperkt aantal steden of gemeenten geselecteerd. In elke geselecteerde stad of gemeente wordt een beperkt aantal huishoudens geselecteerd. In elk geselecteer huishouden worden er maximum 4 leden geselecteerd voor interview.
  • De resultaten zijn gewogen om de bevolkingssamenstelling te weerspiegelen.