Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

 
Koppeling van gegevens gezondheidsenquête en milieugegevens 

 

Een koppeling van gegevens wordt gepland in het kader van het NAMED-project (gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid).

Naast Sciensano zijn de volgende instellingen betrokken in dit project: het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Université Catholique de Louvain (UCL), de Universiteit Antwerpen (UA - Eerstelijns - en Interdisciplinair Zorg) en de Universiteit Hasselt (UH). Het project heeft tot doel de relatie tussen geestelijke gezondheid en milieukenmerken van de woonplaats te onderzoeken, en dit voor wat het Brussels Gewest betreft. De UCL en UH beschrijven – in algemene termen – de woonplaats van de deelnemers aan de Gezondheidsenquête, meer specifiek in termen van  luchtverontreiniging en lawaai en dit door het gebruik van geografische informatiesystemen en monitoringsystemen. Deze informatie wordt vervolgens gekoppeld aan gezondheidsgegevens afkomstig van de Gezondheidsenquête en geanalyseerd door Sciensano. Afhankelijk van de relevantie van de eerste resultaten, kunnen deze analyses worden uitgebreid naar andere pathologieën en/of andere regio's.

Gedurende de volledige duur van het project (2018-2021) zal de vertrouwelijkheid en integriteit van gezondheidsgegevens afkomstig van de Gezondheidsenquête worden gewaarborgd. Deze zullen op geen enkel moment door een andere instelling dan Sciensano worden geanalyseerd. Bovendien heeft geen enkele onderzoeker zowel toegang tot de gezondheidsgegevens van de deelnemers als tot de specifieke informatie over de verblijfplaats.

De uitwerking van dit project werd goedgekeurd door de Commissie voor de Bescherming van de Privacy, een organisatie die tot 25/05/2018 de opdracht had om het respect voor het privéleven te waarborgen tijdens de behandeling van gegevens van karakter personeel. Een kopie van de beraadslaging van het sectorale comité voor statistische controle met betrekking tot het dossier is beschikbaar op de website van deze laatste onder de titel "STAT Beraadslaging Nr. 02/2018".

Als burger hebt u het recht op toegang en het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren. Bovendien hebt u het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Elk verzoek met betrekking tot de uitoefening van de bovengenoemde rechten dient per e-mail te worden verzonden naar het volgende adres: his@sciensano.be

 

Indien u hieromtrent vragen hebt, kunt u steeds contact opnemen met de verantwoordelijken van dit onderzoek:

Eva Declerck
Juliette Wytsmanstraat 14
1150, Brussel
Tel:  02/642 5750

e-mailadres: Eva.Declerck@sciensano.be

 

Ingrid Pelgrims
Juliette Wytsmanstraat 14
1150, Brussel
Tel:  02/642 5063

e-mailadres: Ingrid.Pelgrims@sciensano.be