Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Inhoud

 
  • Beschouwde gebieden: gezondheid en welzijn, gezondheidsgedrag en leefstijl, gebruik van gezondheids- en welzijndiensten, fysieke en sociale omgeving, en preventie.
  • Argumenten voor de keuze van de domeinen: de geselecteerde domeinen zijn gebaseerd op de vooropgestelde missie van de enquête, en op de mogelijkheid om te vergelijken met andere landen en met de resultaten van vorige Gezondheidsenquêtes (tijdtrends).

 

  • De vragenlijsten omvatten de volgende onderwerpen:

(m = mondelinge vragenlijst, s = schriftelijke vragenlijst en h = huishoudvragenlijst)

  

Gezondheid en welzijn
2018
2013
2008
2004
2001
1997
Gezondheidsbeleving
   s
s
s
s
s
s
Specifieke ziekten en aandoeningen
​   m
m
m
m
m
m
Tijdelijke beperkingen            
​   -
-
-
m
m
m
Langdurige lichamelijke beperkingen
​   m
m
m
m
m
m
Acute aandoeningen
​   -
-
-
-
m
-
Zelfmoordgedrag
​   s
s
s
s
-
-
Stress en gemoedstoestand
​   s
s
-
-
s
s
Andere mentale aandoeningen
​   s
s
s
s
s
-
Morbiditeit
​   -
-
-
-
-
s
Eetstoornissen (SCOFF)
​   s
s
-
-
-
-
Mondgezondheid
   m
m
m
m
m
m
Lichamelijke pijn
​   m
m
m
-
-
m
Kwaliteit van leven
​   s
s
-
-
-
-
Zwakheid
​   m
-
-
-
-
-
​Psycho-sociale problemen bij kind/adolescent ​   m ​       -   ​     - ​       - ​       - ​         -
 
 
Gezondheidsgedrag en leefstijl
2018
2013
2008
2004
2001
1997
Alcoholgebruik
​   s
s
s
s
s
s
Tabaksgebruik
​   s
s
s
s
s
s
Gebruik van de elektronische sigaret ​   s ​       -   ​     - ​       - ​       - ​         -
Gebruik van drugs
​   s
s
s
s
s
-
​Voedingsstatus ​   m ​      m ​      m ​    m/s ​    m/s   ​     m/s
Voedingsgewoonten
​   m
m
m
m
m
m
​Lichaamsbeweging ​  m/s ​      s ​      s ​      s ​      m ​        m
Kans- en geldspelen
​   s
-
 - 
 - 
 - 
 - 
Gezondheid en seksualiteit
​   s
s
-
s
s
s
​Gezondheidsgeletterheid ​   s ​       - ​       - ​       - ​       - ​         -
 
 
Gebruik van gezondheids- en welzijnsdiensten
2018
2013
2008
2004
2001
1997
Medische consumptie:
 
 
 
 
 
- Contacten met de huisarts
​    m
m
m
m
m
m
- Contacten met een arts specialist
    m  ​  
m
m
m
m
m
- Contacten met een spoeddienst
​    -
m
m
m
m
-
- Contacten met een tandarts
​    m
m
m
m
m
m
- Contacten met paramedici
​    m
m
m
m
m
m
- Contacten met beoefenaars van niet-  conventionele geneeswijzen
​    m
m
m
m
m
m
- Ziekenhuisopname
​    m
m
m
m
m
m
​Gebruik van diensten voor thuiszorg ​    m ​    m ​      m ​      m ​      m ​       m
​Gebruik van sociale diensten ​    - ​     - ​      m ​      m ​      m ​       m
Gebruik van geneesmiddelen
​    m
m
m
m
m
m
Patiëntenervaringen
​    m
m
-
-
-
-
Patiëntentevredenheid
​    -
-
m
m
s
m
Wachtlijst opname rusthuis
​    -
-
-
m
-
-
Uitgaven voor gezondheidszorgen
​    h
h
h
h
h
h
 
 
Fysieke en sociale omgeving
2018
2013
2008
2004
2001
1997
Toegankelijkheid tot gezondheidszorg
​   -
h
h
-
-
h
Blootstelling aan tabaksrook / damp van e-sigaret
​   s
h/s
h/s
h
 
 
Ongevallen en verwondingen
​   m
m
m
m
m/s
m
Geweld
​   s
s
s
s
s
-
Sociale contacten
​   s
s
s
s
s
s
Gezondheid en omgeving
​  m/h​
m/h
m/h
m/h
m/h
-
Informele zorgverlening
​   m
m
-
-
-
-
Gezondheid moeder en kind / wiegendood
​   -
-
h
-
-
s
Houding tegenover levenseinde
​   -
-
s
-
-
-
  
 
Preventie
2018
2013
2008
2004
2001
1997
Kankeropsporing
 
 
 
 
 
- Darmkanker
​   m
s
s
-
-
-
- Borstkanker
​   m
s
s
s
s
s
- Baarmoederhalskanker
​   m
s
s
s
s
s
Medische preventie hart- en vaataandoeningen
 
 
 
 
 
- Bloeddruk
​   m
-
s
s
s
s
- Cholesterol
​   m
s
s
s
s
s
- Suikergehalte
​   m
s
s
s
s
s
​Vaccinatie ​   m ​      m ​      m ​      m ​      m ​        m
​Kennis en houding tegenover AIDS ​   s ​      s ​      s ​      s ​     - ​        m

 

 
Achtergrond modules
2018
2013
2008
2004
2001
1997
Gezinssamenstelling
​   h
h
h
h
h
h
Nationaliteit
​   m
m
h
h
h
h
Huisvesting
​   h
h
h
h
h
h
Inkomen van het huishouden
​   h
h
h
h
h
h
Inkomen op individueel niveau
​   -
-
-
m
m
m
Tewerkstelling
​   m
m
m
m
m
m
Studies
​   m
m
m
m
m
m
Informatie geselecteerde persoon (proxy)         
​   m
m
m
m
m
m