Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Financiering
 
De Gezondheidsenquête wordt gefinancierd door de federale regering (FOD Volksgezondheid), de Vlaamse Gemeenschao, het Brussels Gewest, het Waals Gewest en de Duitstalige gemeenschap.