Ignorer les commandes du Ruban
Passer au contenu principal
​​
Liste des projects

-      Eurotox: Monitoring socio-épidémiologique de la consommation d'alcool, de drogues et de médicaments psychotropes dans la population générale en Wallonie et en Région bruxelloise

-      Haute Ecole de Gestion de Genève: An economic analysis of prevention decisions for multiple health risks and personalized preventive care - Evidence from Switzerland and Europe

-      Hogeschool Gent - Vakgroep verpleegkunde: Prevalentiemeting overgewicht bij Belgische verpleegkundigen

-      KUL - Onderzoekgroep Economie en Overheid: Determinanten van de toegang tot en het uitstellen van gezondheidszorg 

-      KUL - Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen: Evaluatie Gezondheidsdoelstellingen Voeding en Beweging 

-      KUL - Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen: Determinanten voor het toepassen van valpreventiemaatregelen door thuiswonende ouderen 

-      KUL - Orderzoeksgroep Psychiatrie: KCE project 2016 04 (HSR) Organisation and optimization of mental health care for the elderly in Belgium and 05 (HSR) Organization of psychiatric care

-      KUL - Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen: Prognoses zorgnood en model van budgetbewaking

-      UCL - Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation: La santé des aidants proches en Belgique: une étude démographique

-      UCL - Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication: Les barrières à l'emploi au-delà de 50 ans

-      UCL - Faculté de santé publique: 1) les inégalités social par rapport à la santé; 2) l'état de santé et les facteurs de risque majeurs, y compris les limitations de longue durée et la santé subjective; 3) la consommation de soins

-      UGent - Vakgroep Sociologie: "Comparatieve gezondheidssociologie" en "Gezondheidsongelijkheid vanuit een tijdsperspectief" 

-      UGent - Faculteit geneeskunde: Leerstoel Delta Lloyd aan de Universiteit Gent: Perspectieven op een gezond en gelukkig leven

-      ULB - Ecole de Santé publique: Analyse des facteurs de risque socio-économiques du suicide et des risques du suicide chez la population jeune et les jeunes actifs de Belgique (15-40 an) 

-      ULB - Ecole de Santé publique: Etat de santé générale de la population de consommateurs de drogues illicites en Belgique

-      ULB - Ecole de Santé publique: Faut-il privilégier le ciblage contextuel dans les interventions de prévention de l'obisité en Belgique: ine application de l'analyse multiiniveau

-      ULB - Ecole de Santé publique: Analyser la consommation de soins, de médication et la santé mentale et physique perçue selon l'IMC

-      University of Liverpool: The prevalence of the likely occurence of burnout among working age population of Belgium and its association with demographic, socio-economic and mental health related factors

-      UZ Leuven - Hematologie: BE-C@TS Cross-sectional Allogeneic Survivor Stud 

-      VAD: Alcohol-, medicatie- en druggebruik in de bevolking en in specifieke bevolkingsgroepen 

-      VLIZ - Vlaams Instituut voor de Zee vzw: Blue health along the Belgian coast. Effect of living by the coast on human health and wellbeing

-      VUB - Department of Public Health Care: Socio-demografische kenmerken, gezondheid en gebruik van gezondheidsdiensten als correlaten van suïcidale ideatie en suïcidepogingen 

-      VUB - Interface Demography: Sociale en regionale verschillen in gezondheidsgerelateerde gedragingen, gezondheid en toegang tot de gezondheidszorg binnen België bestuderen 

-      VUB - Interface Demography: Verschillen in hoofd- en nekkankersterfte naar gemeente in België: de rol van alcoholconsumptie

-      VUB - Management en Beleid van de Gezondheidszorg: Verschillen in zelfgerapporteerde zorgconsumptie, tevredenheid en ervaren toegankelijkheid van zorg tussen gebruikers van verschillende eerstelijnstypes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest