Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
​​​
​​​​​​​​​​​Gezondheidsenquête 2018, België 

Sinds 1997 organiseert de Wetenschappelijke Directie Epidemiologie en volksgezondheid van Sciensano een grootschalige Gezondheidsenquête onder de bevolking in België.
 
De gegevensverzameling van de Gezondheidsenquête 2018 loopt van 8 januari tot 31 december 2018.
 
Het doel van deze enquête is om de gezondheid van de inwoners te evalueren en om de voornaamste gezondheidsproblemen en leefgewoonten te leren kennen. Op basis van deze gegevens kan een proactief gezondheidsbeleid ontwikkeld worden dat afgestemd is op de werkelijke noden van de bevolking. Het is belangrijk om deze enquête op regelmatige basis te herhalen zodat eventuele verbeteringen of nieuwe problemen kunnen worden vastgesteld. Bovendien maakt deze enquête ondertussen deel uit van een Europese Gezondheidsenquête, waardoor we moeten nakomen bepaalde gezondheidsinformatie over de Belgische bevolking aan te leveren.
 
Alle informatie over voorgaande enquêtes vindt u onder het luik 'Resultaten' in het linker keuzemenu.  

De Gezondheidsenquête wordt gerealiseerd op initiatief en met ondersteuning van alle overheidsinstanties bevoegd voor volksgezondheid:
 
  • de Federale overheid (FOD Volksgezondheid),
  • de Vlaamse Gemeenschap,
  • de Federatie Wallonië-Brussel,
  • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
  • het Waals Gewest en
  • de Duitstalige Gemeenschap.  

 

Voor het uitvoeren van het veldwerk wordt er samengewerkt met Statbel. 

De enquête is goedgekeurd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en heeft bovendien positief advies gekregen van het Ethisch Comité van het Universitair Ziekenhuis van Gent.

Zonder enquêteurs uiteraard geen enquête! Daarom zijn we nog op zoek naar extra enquêteurs die onze pool kunnen aanvullen. Voor meer informatie, klik Enquêteurs.
 
Voor bijkomende informatie kunt u het HIS-team contacteren.